ระเบียนศิลปิน-นักดนตรีรับเชิญบันทึกเสียงให้ใบชาsong

Vocalist
นักร้องชาย : วินัย พันธุรักษ์ / สุทธิพงษ์ วัฒนจัง / นภ พรชำนิ / ศักดา พัทธสีมา / ศุ บุญเลี้ยง / เป้ สีน้ำ / สายชล ระดมกิจ / รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ / ชรัส เฟื่องอารมณ์ / ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน / ธรรพ์ณธร ปาละกะวงศ์ ณ.อยุธยา / อุเทน พรหมมินทร์ / ทวีพร เต็งประทีป / พิชัยยุทธ จันทร์กลับ / สินเจริญบราเธอร์ส / ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ / สุเมธ องอาจ / คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี / ต้น 32 October / ธรรมรัต อภิรดี / เดียร์ โดโรธี / โจนัส แอนเดอร์สัน / สหัศ สุวรรณชล / ธชย ประทุมวรรณ / ยืนชนม์ สมบัติเทพ / ธรากร สุขประเสริฐ / จิตรกร ชอบทำ / บรรณ สุวรรณโณชิน / แอ๊ด คาราลาว / พึ่งบุญ พิทยะ / วิทยา นิตย์สว่าง / คี้ โชว์แปลง / จั้ม คัลเลอร์พิช / เฟรนด์ชิพ / บิ๊ก โสภณ 

นักร้องหญิง : สุนทรี เวชานนท์ / คณาคำ อภิรดี / โอ๋ ชุติมา แก้วเนียม / พิว โชติรส / ปาน ธนพร / ฝัน เหมือนฝัน มนูญผล / หมิง ธัญญพัทธ์ ปิติโรจน์วดีกุล / ปุ้ม สิริมา สังข์ทอง / เพชร พชรพรรณ สุทธานนท์ / เพลง แพรววรรณ สุทธานนท์ / แอ๊บ จาบ้า / อนิล สุวรรณโชติ / รัสมี เวระนะ / บัณฑิตา ประชามอญ / แคทรียา พิกุล / ดาว กรีพานิช / ป้าไก่ อัญชุลีอร / หลิน วรวลัญช์ ธารทองสกุล 

Electric Guitar
วันชัย แต่งพานิช / จักรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย / สยาม ชุมทอง / โอสถ ประยูรเวช / ณัฐพล เอี่ยมสุภาพ / ภมรพล ด่านทรัพย์ศรี / พยุห์ มัณฑนาพร / ฉัตรพล ณ.ระนอง / สมพล ผดุงแสง / Jazzy Frank / ธีรเดช หุนสนอง / จุติโชค อัศรัสกร

Acoustic Guitar
ชีพชนก ศรียามาตย์ / ศุกลวัฒน์ มาตย์แพง / กฤษณ์ บาลไทยสงค์ / Jazzy Frank / วีรพล บินฮาซัน / พยัต ภูวิชัย / ต้น 32october / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา / ธีรเดช หุนสนอง / กวิน ภูศรีเทศ / กิตติพงศ์ รุ่งอโณทัยพาณิชย์ / เทพดรุณ อัมพุนันทน์ / ธนวันต์ วงษ์ยี่หวา / พิจักษณ์ วีระไทย /ภาดา ยั่งยงยืน / ศรีเวียงพิงศ ศิริบงกช / ธนายุทธ ประจิมทิศ / สุรวุฒิ ศุภกิจอุดมการณ์ / บอม สินเจริญ /

Nylon Guitar
ณัฐ วิมลจันทร์ / ฉัตรพล ณ.ระนอง / Roberto Uno / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา / ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ

Electric Bass
สมโชค เล้าเปี่ยมทอง / วิชชุเดช เนตรสิน / วิโรจน์ สถาปนาวัตร / สมบัติ เจริญมาก (จ๊อค รัสแจม) / คงพันธ์ ประภาศิริสุลี / อรรถพงษ์ ศิริครรชิตถาวร / ตุ้ม Big Boy / โชคพิพัฒน์ เทียนทิพย์จรัส / ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ / อนุชิต นามบุตร

Double Bass
เทอดศักดิ์ วงศ์วิเชียร / รวินทร์ บัวทอง / ยศวีร์ ทองแพ / จารุภูมิ สายน้ำปราณ / ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ / พรชาติ วิริยะภาค / ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ

Piano
ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล / พัทยา อยู่สถิตย์ / นุ วุฒิวิชัย / เก่งฉกาจ เก่งการค้า

Saxophone
ฐานันดร ชูประกาย / เศกพล อุ่นสำราญ / Jakob Dinesen / กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ / ชัยพิพรรธน์ มีจันทร์ / ศรันยู สุวรรณสุนทร / ญาณเศรษฐ์ เสงี่ยมศรี / ทศพล ตรียศกล / ณัฐพล เฟื่องอักษร / นิรันดร์ เอี่ยมสะอาด / ภาสกร โมระศิลปิน

Trumpet
เกรียงไกร สันติพจนา / ชวสิทธิ์ รมยานนท์ / ชวิศ โรจนธารา / สันติ พรประเสริฐ / ยุทธศักดิ์ พลายภู่ / รวี ตรีศักดิ์ศรีสกุล

Trombone
รุ่งธรรม ธรรมการ / รัศมี เทพกิจ / สุรศักดิ์ เพิ่มเกษม / ธรรมรัต อภิรดี / สาธิต ชมเชี่ยวชาญ / ปิติเกียรติ จันทรจตุรภัทร

Clarinet
มงคล โพธิ์อุบล / เศกพล อุ่นสำราญ / กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ

Flugelhorn
ปาลิต ตุ้มทอง

French horn
ธนากิจ ลิมรัตนสารัญ

Tuba
กฤษฏิ์ษพงษ์ ภิรมย์

Percussions
ณัฐวุฒิ ลี้กุล / กุลธวัช แก้วสมัคร / ปริญญา ส่องสมุทร / ธรรม์ พันธุ์แก้ว / ฐานันดร ชูประกาย

Drums
จีรวัฒน์ แสงอนันต์ / กุลธวัช แก้วสมัคร / กรรณศิริ อาญาเมือง / สมภพ แพรแสงเอี่ยม / ชำนาญศิลป์ เพ็ชรฤทธิ์ / สิทธิพงศ์ สินธุปี / พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา

Violin
สุวรรณ มโนษร / อภิชาติ นิลภาทย์ / อธิปไตย พรหมสุรินทร์ / วิชชุพร จริงจิตร /

Viola
ชฎานิศ นามวงษ์ / ประสิทธิ์ ศรีคุ้ม / อุทัย คุ้มฉายา /

Cello
พิพัฒน์ สวนชูผล / รพีพัฒน์ มัญยานนท์

Accordeon
อภิชาติ นิลภาทย์ / ภูมิรัชต์ นิยมศิลป์

Flute
ปฎิภาณ พูลสวัสดิ์ / ชาญณรงค์ มโนษร / อัจจิมา ฑีฆวาทิน

Harmonica
พยัต ภูวิชัย

Recorder
ฐานันดร ชูประกาย

Ukulele
ศุกลวัฒน์ มาตย์แพง / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

Mandolin
สุวรรณ มโนษร

Banjo
Thorn Banjo

ขลุ่ย
อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี / ณกฤศ จิรารัฐพัชร / วันมงคล มังกรกฤตย์

ซออู้, ซอด้วง
วันมงคล มังกรกฤตย์

ระนาด
ขุนอิน โตสง่า, วินัย โปร่งทอง

เปิงมาง, ตะโพน, กลองแขก
รณภัทร งามดี

แคน
ต้นตะกูล แก้วหย่อง

รำมะนา
วิรัตน์ เผือกฉายา

สะล้อ, ปี่น้ำเต้า, ปี่จุมเล็ก, กลองโป่งโป้ง
จตุพล แสนสมปาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้